Algemene voorwaarden shop

In de shop van Frederick van de Bunt – Art Studio is er een selectie aan
producten die door mij gemaakt zijn. Lees alstublieft de volgende informatie
voordat je een order plaatst.

Contact

Voor vragen over een order, een product of het hebben van een probleem met de webshop, neem dan contact met me op via shop@frederickvandebunt.nl

Algemeen

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Frederick van de Bunt – Art Studio en op iedere tussen Frederick van de Bunt – Art Studio en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Frederick van de Bunt – Art Studio. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
– Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Frederick van de Bunt – Art Studio behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
– Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Frederick van de Bunt – Art Studio erkend.
– Frederick van de Bunt – Art Studio garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Overmacht

– Frederick van de Bunt – Art Studio is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
– Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Frederick van de Bunt – Art Studio alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
– Frederick van de Bunt – Art Studio behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Nappy’s.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

– Indien Frederick van de Bunt – Art Studio bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Auteursrecht

Wanneer je een product van mij direct of uit de shop komt, dan koop je het item voor wat het is en niet het daarop rustende auteursrecht. Ook is het niet toegestaan om een origineel stuk of print of ander product te reproduceren. Het is tegen de wet om het voorgenoemde te kopiëren, te reproduceren of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Op alle producten rust het auteursrecht van ©Frederick van de Bunt tenzij door Frederick van de Bunt dit evenwel heeft verklaard. Elke vorm van inbreuk hierop zal evenredig juridisch of in de vorm van een schadeclaim afgehandeld worden.

Over de producten

Alle producten in mijn shop zijn handgemaakt of geproduceerd in Europa. Hou er rekening mee dat kleuren en/of het uiteindelijke product er enigszins anders uit kan zien dan op het computerscherm.

Levering

– Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
– In het kader van de regels van de koop op afstand zal Frederick van de Bunt – Art Studio bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
– Aan de leveringsplicht van Frederick van de Bunt – Art Studio zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Frederick van de Bunt – Art Studio geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
– Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Verzending en afhandeling

De shop wordt door mij persoonlijk beheert. Zelf doe ik mijn uiterste best om de afhandeling en de verzending zo goed mogelijk binnen 30 dagen te laten verlopen. Maar begrijp alsjeblieft dat ik als tekenaar ook de tijd nodig heb om te kunnen creëren. Om deze reden doe ik één bulk post verzending per week. Deze vindt over het algemeen op de Vrijdag plaats.

Als een onafhankelijke artiest en eigenaar van een kleine webshop, kan ik niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten die gemaakt worden door post of bezorgdiensten over de hele wereld. Zelf doe ik er alles aan om je order zo veilig mogelijk te versturen.

Tracking is optimaal in de Benelux, EU en US. Helaas is het in andere delen van de wereld minder accuraat omdat lokale diensten niet altijd de barcodes scannen. Dit is geheel buiten mijn invloed.

Prijzen

– Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

– Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

– Alle prijzen op de site zijn in Euro en inclusief BTW.

Retourneren

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of miscchien er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling to 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor het retour van u thuis naar de frederick van de Bunt – Art studio zijn voor eigen rekening. De kosten bedragen circa 7.25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

 Indien u gebruikt maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en-indien redelijkerwijze mogelijk -in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met mij opnemen via shop@frederickvandebunt.nl. Ik zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Product ruilen?

 Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met shop@frederickvandebunt.nl. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzenden van het product.

Herroepingsrecht

consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Frederick van de Bunt – art studio. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Frederick van de Bunt – Art Studio zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Frederick van de Bunt – Art Studio binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending of 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor risico van de afnemer. Het volledige retourenbeleid van Frederick van de Bunt – Art Studio is te vinden op de bij het kopje retourneren.

Het herroepingrecht geldt niet voor gepersonaliseerde en gesigneerde producten.

Dubbelcheck altijd je adres

Als je niet het correcte adres of een incompleet adres invult dan zal je order er mogelijk langer over doen om aan te komen op de bestemming. Ik ben niet verantwoordelijk voor order die verloren raken door incorrecte adressering aan de zijde van de klant. 

Mocht je toch vroegtijdig een fout vinden na het invullen van het adres, neem dan zo snel mogelijk contact met me op. Als het pakket nog niet verzonden is, dan zal ik met kijken of ik het nog kan oplossen.

Mocht de adressering door een fout van mijn kant gemaakt zijn, dan zal ik de order opnieuw sturen zonder bijkomende kosten voor jou.

Track je pakket

Als je bij je bestelling voor tracking of een verzekerde optie hebt gekozen en je wil weten waar je pakket is?

ga dan naar: https://www.postnl.nl/ontvangen/post-ontvangen/track-en-trace/

Gebruik je code, land en postcode om te zien waar je order is.

Als de order weer terug naar mij wordt gestuurd?

Als je niet thuis bent wanneer je order bezorgd wordt door de (lokale) postdiensten, dan laten zij gebruikelijk een briefje achter zodat je het kan ophalen bij het dichtstbijzijnde postkantoor, servicepunt of ophaalpunt. Als je niet in redelijke tijd het pakket of order ophaalt, dan zal deze naar mij teruggestuurd worden.

 

Zodra dit gebeurt en ik heb het pakket weer in mijn bezit, dan zal ik contact met je opnemen. Hierna heb je twee opties:

– Je ontvangt een  terugbetaling min de verzendkosten (Deze opties is niet beschikbaar als een item gepersonaliseerd, beschadigd of speciaal voor deze bestelling gemaakt is)

– Het pakket weer naar je terug laten sturen waarbij in dat geval je nogmaals voor het verzenden zal moeten betalen.

 

Gesigneerde, gepersonaliseerde of getekende producten

Bij verschillende producten is de optie beschikbaar om deze door mij te laten tekenen of signeren.

Het is mogelijk om een product aan iemand op te dragen. Echter is het niet mogelijk om verdere persoonlijke boodschappen toe te voegen. Als je wil dat het boek aan iemand opgedragen wordt, laat de naam dan in de commentaarsectie achter wanneer je jouw order voltooid.

Landen waar ik naar verzend:

EU: Belgium, France, Germany, Netherlands.

World:  Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom, United States of America.

verzendkosten

De verzendkosten zijn opgemaakt uit verschillende onderdelen. De De verzendmethodes van mijn leveranciers zoals PostNL (raadpleeg hun website voor de meest huidige tarieven). Inpakmateriaal en administratieve kosten om de order te verwerken.

Verzendtijd

Na het moment van versturen zijn die over het algemeen de gemiddelde tijden:

Nederland: 1 – 3 dagen

Europa: 4 – 8 dagen

US & Canada: 8 – 21 dagen (afhankelijk van gewicht en grootte van het pakket)

Australië: 8 – 20 dagen

Rest van de wereld: 1 – 8 weken

Hou er rekening mee dat dit inschattingen zijn. In drukke periodes zoals de feestdagen zullen de verzendtijden variëren. Hou dit in gedachten als je een bestelling doet voor een speciale gelegenheid.

Downloadbare producten

In de shop worden downloadbare producten zoals trainingsvideo’s aangeboden.

Na aankoop van een downloadbaar product ontvang je een download link die geldig is voor 14 dagen. Na deze termijn komt de link te vervallen en is het niet meer mogelijk om het gekochte bestand te downloaden. Het valt onder eigen verantwoordelijkheid van de klant om deze tijdig te downloaden. Codes of links naar producten worden niet nogmaals verstrekt.

Bij het starten van de download van het product doe je als consument afstand van het recht van ontbinding. Ondernemers vallen in elk geval buiten de bescherming van consumentenrecht.

Onder deze voorgenoemde redenen kun je helaas voor een downloadbaar product geen terugbetaling krijgen.

Betalingen, kortings- en coupon codes

Betalingen worden verricht via betalingsprovider Mollie. De over algemeen geaccepteerde betalingsmethodes in de shop zijn met credit card, Paypal and iDeal.

 

Heb je een coupon of kortingscode. Deze kan dan ingewisseld worden in de ‘kortingscode’ box in de winkelwagen bij  de betaalsectie.

 

Deze kunnen niet langer ingewisseld worden na het betalingsproces. Ben je het toch vergeten om jouw code in te wisselen bij betalen. Het spijt mij, maar ik kan deze niet handmatig voor je inwisselen en wordt er in deze vorm geen terugbetaling gegeven.

 

Terugbetalingen & inwisselingen

Mocht het zo gebeuren dat je het verkeerde item hebt ontvangen. Neem dan contact met me op via de mail: shop@frederickvandebunt.nl. Vernoem hierbij je order en alle bijbehorende details. Alleen beweringen worden via de mail afgehandeld

Pre-orders

In het geval van pre-order items. Deze worden naar je verzonden zodra ze beschikbaar zijn. Als je meerdere items hebt besteld met het pre-order item. Wees er dan bewust van dat je order/bestelling apart gehouden tot alle items beschikbaar zijn.

Als je wil dat andere items apart aankomen op de bestemming, maak hiervoor dan een aparte order/bestelling.

Rechten

– Toepasselijk recht/bevoegde rechter
– Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
– Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Frederick van de Bunt – Art Studio en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Wijchen kennis, tenzij Frederick van de Bunt – Art Studio er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Bij het plaatsen van een order of bestelling ga je akkoord met het hebben gelezen van alle bovenstaande voorwaarden en ga je met deze akkoord.

Contact

Heb je vragen over mijn werk of diensten, een order, de producten op mijn website of wil je weten of ik beschikbaar ben voor een nieuw project? Stuur mij dan gerust een email.

 

Hou er rekening mee dat het 1 – 3 werkdagen kan duren voordat je een reactie ontvangt.